Categorie: Blog

Bronscheiding of nascheiding?

Bronscheiding of nascheiding, het is een veel gestelde vraag. De ene gemeente zamelt het afval gescheiden in, de andere gemeente gooit alles op één hoop, waarna het afval in een