Bronscheiding of nascheiding?

0 Comments

Bronscheiding of nascheiding, het is een veel gestelde vraag. De ene gemeente zamelt het afval gescheiden in, de andere gemeente gooit alles op één hoop, waarna het afval in een fabriek uit elkaar getrokken en gescheiden wordt. Het antwoord op deze vraag vind je onderaan dit artikel. 

Alle kleine beetjes helpen wel
Stel dat jij elke week één kilo afval produceert. Een jaar heeft 52 weken, dus dat is 52 kilo per jaar. Valt wel mee, toch?

Bedenk nu even dat elke inwoner van Nederland een kilo afval produceert, en dat we ruim 17 miljoen inwoners hebben. Dat is dus op jaarbasis 52 keer 17 miljoen, dus 884 miljoen kilo afval per jaar. 

Valt het nu nog mee?  Zo ja, kijk dan even naar dit feitje van Milieu Centraal en doe de rekensom dan even opnieuw. 

Plastic scheiden geeft ruimte in de afvalbak
Plastic afval kun je op alle mogelijke manieren vouwen en bij elkaar proppen. Het is compacter, waardoor je elke vierkante centimeter van die afvalzak kunt benutten én meer afval in één keer kwijt kan.

Hetzelfde principe geldt voor de glasbak. Die verzamelt geen glazen potten, maar glazen scherven. Zouden we glazen potten stapelen, dan is de binnenzijde van elke pot loze ruimte. Door het glas te breken, wordt de ruimte in een glasbak efficiënter gebruikt en kunnen meer glazen potten in één keer verzameld worden. 

Minder CO2
Restafval wordt verbrand in de oven. Hoe meer afval we hergebruiken, hoe minder restafval er verbrand hoeft te worden Bij die verbranding komt CO2 vrij. Minder verbranding is minder CO2-uitstoot, dus betere luchtkwaliteit. Zo simpel is het. 

Bovendien, hergebruik van grondstoffen betekent dat we minder nieuwe grondstoffen nodig hebben en de aarde ook op deze manier kunnen sparen.

Minder verbranding is minder kosten
Wanneer iedereen thuis of op kantoor aan afval scheiden doet, kunnen we meer soorten afval scheiden en hergebruiken. Mensen kunnen nog altijd meer dan de machines in de fabriek die voor de nascheiding zorgen. Dat is dus beter voor het milieu. 

Gescheiden afval verwerken is vaak ook goedkoper om te verwerken, want de overheid heft namelijk afvalstoffenbelasting op het verbranden van restafval. Meer afval dat geschikt is voor hergebruik betekent minder restafval. Dat is dus tevens een voordeel voor jouw portemonnee, want als de kosten lager zijn kan de afvalstoffenheffing ook omlaag.

Bronscheiding én nascheiding.
Het is niet bronscheiding of nascheiding. Het is bronscheiding én nascheiding. Wanneer nascheiding wordt ingezet als aanvulling op bronscheiding, dan wordt het meeste afval hergebruikt en het minste restafval verbrand.

Categories: